Każdemu Klientowi będącemu konsumentem (w rozumieniu art. 22¹ k.c.), który dokonał zakupu w OSOVSKI.pl przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny.

Oświadczenie to powinno zostać wysłane na adres: OSOVSKI ul. Husarii 60A, 02-951 Warszawa lub mailowo na adres:
sklep@osovski.pl

Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez OSOVSKI sp. z o.o. świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.